"ไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่า ความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือในนามของกระบวนการยุติธรรม" "There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice." มองเตสกิเออ (Montesquieu, 1689-1755)

ย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน ปี 2560-2516

   
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2555  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2560  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2559  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2558  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2557  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2556  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2554  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2553  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2552  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2551  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2547  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2546  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2545  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2544  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2541  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2540  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2539  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2538  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2537  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2536  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2535  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2534  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2533  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2532  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2531  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2530  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2529  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2528  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2527  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2526  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2525  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2524  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2523  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2522  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2521  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2520  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2519  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2517  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2518  
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2516  


04/Apr/2018

เกาะติดข่าวกฎหมาย

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561 ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 61 กระทบภาคการผลิตบางกลุ่ม แต่สอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ- กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2561

การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของไทยปี 2561: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดจริงหรือ ตั้งแต่...

วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด  20 เมษายน 2561 วงล้อเศรษฐกิจ : ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ - ข่าวสด 20 เมษายน 2561

วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ค่าแรงขั้นต่ำของไทยจะปรับขึ...

ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ - กลุ่มงานโฆษกและการข่าว 20 เมษายน 2561

19 เม.ย.61 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน...

ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561 ก.แรงงาน เปิดจัดทำทะเบียนประวัติต่างด้าว ระยะ 2 ดีเดย์ ! 23 เมษายน นี้ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 21 เมษายน 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อด...

>> อ่านต่อ

บทความพิเศษ

" เมื่อโดนตำรวจ "เรียก" หรือ "จับ" ตามหมาย "

      ที่มา : สำนักกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ...

เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!!  คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560 เปิด 16 คำด่ารุนแรง... ต้องห้าม!! คมชัดลึก 12 กรกฎาคม 2560

ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน  อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบอารณ์ผ่านมากระทบ เพรา...

การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง :  แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560 การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง : แนววินิจฉัยของศาลเพื่อคุ้มครองลูกจ้างมากขึ้น - กรุงเทพธุรกิจ 28 มิถุนายน 2560

ในยุคที่สังคมและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจสามารถเคลื่อนย้า...

รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw รัฐธรรมนูญ 2560: ประชาชนหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ เมื่อ 1 พ.ค. 2560 โดย iLaw

การเข้าเสนอชื่อกฎหมายโดยประชาชน เป็นสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 และ 25...

>> บทความอื่นๆ

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักแรงงานสัมพันธ์
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ศาลแรงงานกลาง
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา